کمک آموزشی پایه اول دبستان

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه اول دبستان به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. +امکانات ++ با بیش از 42 مرحله ی مختلف ++ با بیش از 252 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)

کمک آموزشی پایه پنجم دبستان

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه پنجم دبستان به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. امکانات با بیش از 88 مرحله ی مختلف با بیش از 528 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)

کمک آموزشی پایه چهارم دبستان

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه چهارم دبستان به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. امکانات با بیش از 121 مرحله ی مختلف ‏با بیش از 732 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)  

کمک آموزشی پایه دوم دبستان

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه دوم دبستان به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. امکانات با بیش از 56 مرحله ی مختلف با بیش از 336 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)

کمک آموزشی پایه سوم دبستان

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه سوم دبستان به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. امکانات با بیش از 67 مرحله ی مختلف با بیش از 402 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)

کمک آموزشی پایه ششم دبستان

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه ششم دبستان به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. امکانات با بیش از 72 مرحله ی مختلف با بیش از 432 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)

کمک آموزشی پایه هشتم دوره اول متوسطه

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه هشتم دوره اول متوسطه به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. امکانات با بیش از 117مرحله ی مختلف با بیش از 702 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)

کمک آموزشی پایه هفتم دوره اول متوسطه

20,000 تومان
کمک آموزشی نکته به نکته پایه هفتم دوره اول متوسطه به شیوه بازی کردن به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموز می تواند در هنگامی که در حال تفریح و بازی می باشد آموزش را ببینید و این از نوع آموزش غیر مستقیم می باشد. این کمک آموزشی یک تجربه متفاوتی در آموزش می باشد. امکانات با بیش از 125 مرحله ی مختلف با بیش از 750 سوال متنوع بسته دانلود شامل: نسخه اندروید - Android (قابل نصب بر روی تبلت ها و موبایل های اندرویدی) نسخه آی او اس - IOS (قابل نصب بر روی iphone و ipad) نسخه ویندوز - Windows (قابل نصب بر روی کامپیوتر های خانگی و تبلت های ویندوزی - surface)

گروه نرم افزاری ایرسا

Baner-Vorodi-Sherkat3

گروه نرم افزاری ایرسا در تلاش است که با نیروی خلاق و پر انرژی در راستای اهداف خود کارهای نوآورانه ای برای تجربه زندگی لذت بخش به همراه شادی، انرژی و هدایتی در جهت ثروت و خوشبختی داشته باشد. ما زندگی را با تلاش و کارمان یکسان می بینیم و دست به کارهایی می زنیم که برای خودمان و شما عزیزان لذت را به همراه داشته باشد.

ما نمی توانیم بگوییم که خوبیم اما کارهای ما و محصولاتمان این امر را بیان می کند. گرچه خدمات ما برای افرادیست که با عشق زندگی می کنند

مجموعه کمک آموزشی پایه اول دبستان تا هشتم دوره اول متوسطه نکته به نکته

مجموعه آموزشی پیش دبستانی سرزمین یخی برای سنین زیر 7 سال

چیدمان سه بعدی ایرسا با پوشش دادن 14 حوزه کاری

بازی اندروید زندگی در تخم

طراحی صفحات وب

گروه نرم افزاری ایرسا با اهداف بزرگتر برای زندگی بهتر در حال تلاش هست.

با ما همراه باشید…

معتبرترین نامها به ایرسا اعتماد کرده اند