شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد در سال 1366 تاسیس و در حال حاضر با تحت پوشش داشتن 30 شرکت تعاونی در سطح استان در حال خدمات رسانی و تامین نیاز اعضا می باشد. هم اکنون اتحادیه دامداران استانیزد قوی ترین تشکل دامپروری کشور محسوب شده و رتبه نخست شیر کشور را از لحاظ کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است. در راستای یاری رساندن به دامداران عزیز فعالیتهای این اتحادیه مشتمل بر بخش بازرگانی، پژوهش و توسعه، فنی و مالی می باشد..

طراح شرکت ایرسا
عنوان شرکت تعاونی
وب سایت damdaranyazd.ir

پروژه های مرتبط